Tưng bừng lễ ra quân dự án Phúc Đạt Tower

23 - 09 - 2020

Sáng ngày 23/09/2020, tại trung tâm GALA ROYALE, Quận 1, TPHCM đã tổ chức lễ ra quân dự án...