Phúc Đạt Tower

số 37 Quốc Lộ 1K, Phường Đông Hòa, TP Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

Dự án Phúc Đạt Tower nằm ở số 37 Quốc Lộ 1K, Phường Đông Hòa, TP Dĩ An, Tỉnh...