Làm hết sức, chơi hết mình cùng Richard Land

Làm hết sức, chơi hết mình cùng Richard Land

Hoạt đông ngoài trời quan trọng trong việc gắn kết giữa các thanh viên trong công ty!

Hoạt động vui chơi chính là sự gắn kết giữ các thành viên. Thể hiện tinh thần đoàn kết cũng như hiểu thêm về nhau giữa các nhân viên trong công ty. Do vậy Richard Land luôn chú trọng tạo các sân chơi cho các nhân viên để thỏa sức mình hoạt động sau những giờ làm việc căng thẳng.

Thỏa sức hết mình cùng Richard Land!

Chúng tôi tin rằng tạo điều kiện để cán bộ nhân viên rèn luyện sức khỏe cũng là góp phần để giúp mọi người được giảm áp lực sau những giờ làm việc căng thẳng, tái tạo sức lao động và cống hiến hết mình hơn nữa.

Hoạt động vui chơi là khoảng thời gian, không gian tuyệt vời cho các hoạt động phát triển tinh thần và thể chất của các nhân viên trong công ty. Có thể thả mình thoải sức vui chơi hết mình sau những giờ làm việc căng thẳng

Tham gia các hoạt đông giúp cho các thanh viên trong công ty có thể trao đổi giao tiếp, tự tin và hòa đồng, tạo sự gắn kết trong tập thể là điều Richard Land hướng tới

Hoạt động nhóm của các thành viên trong công ty

Khi tham gia các hoạt động vui chơi, thì các thành viên sẽ có thời gian ở cùng nhau, đồng thời có nhiều thời gian hoat động cũng như tạo điều kiện để tham gia và hoạt động theo nhóm cùng với nhau. Thể hiện tất cả các thành viên trong Richard Land là người một nhà

Tạo điều kiện gắn kết – nên Richard Land rất chú trọng đến các hoạt vui chơi của các nhân viên trong ty. Bạn có muốn trở thành đồng đội với chúng tôi không? Gia nhập đồng đội tài năng về chung nhà!

Ai muốn một slot thì gia nhập Richard Land ngay thôi!!!
We are champion! We are one!

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

0938 442 559